СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„Синеморец – любимото синьо”

ЧЛЕНОВЕ:
Председател - Зоя Георгиева Димитрова

Спас Атанасов Атанасов
Фернандо Муро Гарсия
Стефан Бориславов Симеонов
Иван Цветанов Михайлов
Петър Василев Гогов
Валентин Цветанов Пенев
„МОРСКОТО”ООД
Йона Владимирова Наумова
Боян Радев Иванов

 
Банкова сметка:
Уникредит Булбанк
BG02 UNCR 7000 1523 3193 65
UNCRBGSF
СИНЕМОРЕЦ-ЛЮБИМОТО СИНЬО СДРУЖЕНИЕ

ЦЕЛИ

Сдружението се учредява за постигането на следните цели:
Всеобхватно подпомагане развитието на туристическия бизнес в с.Синеморец и региона, чрез популяризиране на селището и околностите като дестинация; разработване на обща рекламна и маркетингова стратегия и инвестиционна програма за обогатяване на туристическия продукт с всички форми на туризъм; иницииране и подпомагане на инфраструктурни проекти; защита правата на своите членове и представляваните от тях търговски дружества, пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина; подпомагане интересите на своите членове, свързани с осигуряване на инвестиции, информация и специализирана помощ; съблюдаване за спазване на професионалната етика и принципите на лоялна конкуренция между своите членове и представляваните от тях търговски дружества;

Средства

Средства за постигане на целите: разработване на информационни продукти и материали във връзка с осъществяване на целите на сдружението, презентиране на предлаганите туристически услуги в региона, чрез средства за масова информация, социалните мрежи и участия в специализирани изложения; създаване на тясно сътрудничество между членовете на сдружението и органите на държавната и местната власт и управление във връзка с развитието на туристическата индустрия на територията на селището и региона; съвместно проучване на условията за стимулиране на туристическата и търговска дейност в селището и региона; съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина, организиране и участие в регионални, национални и международни прояви, програми и проекти; използване на всички други незабранени от закона и непротиворечащи на добрите нрави средства за постигане на целите сдружението.

ЧЛЕНСТВО

Член на сдружението може да бъде всяко българско и чуждестранно юридическо и дееспособно физическо лице, имащо отношение към целите, които сдружението си поставя и дейностите, включени в предмета му на дейност.
За особени заслуги към развитието и дейността на сдружението могат да се избират почетни членове, които нямат право да участват в работата на ОС и в управлението на сдружението.

Фото галерия

Новини, полезна информация и
предстоящи събития

Акция по почистване на Синеморец под наслов „ЗА ЧИСТО МОРЕ“ организирана от Сдружение „Синеморец –...
Акция по почистване на Синеморец организирана от Сдружение „Синеморец – любимото синьо“ ще се проведе...
Днес на Велика Събота гости и жители на с.Синеморец се включиха с децата си в...
Сдружение „Синеморец – любимото синьо“ организира Великденско боядисване на яйца. Заповядайте на Велика Събота 27.04...
Маршрутно такси / Автогара Юг Бургас- Синеморец 14:00 ; 17:30; Синеморец- Бургас 6:30; 8:15; 10:00;11:15;12:30;...
Познавате ли го, това е Синеморец. Не ви трябва да ходите в Гърция, Испания, Италия,...
Телефон на лекар  – Ахтопол Д-р Марков 0886 300 250 _____________________________________________ Поликлиника ЦаревоОбщински медицински центр-1-Царево ЕООДул....
През 2006 год. уникално златно тракийско съкровище е намерено в могила над устието на река...